Eğitim ve Seminerler

Egitim-Ve-Seminer

Belirlenen hedef gruplar doğrultusunda, alandaki gelişimlerine katkı sağlayabilecek eğitim ve seminerler düzenlemekteyim. Eğitim ve seminerlerin içerik ve planlaması değişebilmekte; kişisel olarak ya da ebeveynler, psikoloji alanındaki öğrenciler, şirket ve kurumlara yönelik oluşturulmaktadır.

Ruh sağlığı ve psikoloji alanında verilen eğitim ve seminerlerin koruyucu etkisi olmakla birlikte verim ve motivasyonu arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Eğitim içeriği ve programın hazırlanmasında ihtiyaç ve hedeflerin doğru tespit edilmesi ve ihtiyaca uygun bir destek sağlanması yararlı olacaktır.