Grup Terapisi

Grup Terapisi

Grup Terapisi

Bireysel terapiden farklı olarak grup terapisinin sunduğu avantaj sosyal hayattan bir kesit sunmasıdır. Böylece belli bir amaç için bir araya gelmiş katılımcılara benzer sorunlara farklı hayat ve deneyimlerden bakabilme fırsatı vermektedir. Grup terapilerinde yalnız olmadığını hissetme ve benzer problemlerin farklı boyutlarda başkalarında da görülebileceğine şahit olmanın iyileştirici bir tarafı olabilmektedir.

Böylece problemleri normalleştirmek mümkün olurken bir yandan da diğer katılımcıların problemlerin üstesinden geldiğini görmek umut vericidir. Zamanla oluşan bağlar psikososyal destek sağlamakta ve kişi grup tarafından desteklendiğini hissederek fayda sağlayabilmektedir. Grup terapilerinde farklılıkların getirdiği etkileşimler cesaret vermektedir. Bu sayede içsel çatışmaların daha kolay ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir.

Grup terapileri farklı terapi yöntemleri ile gerçekleşebilmektedir. Ben de Diyalektik Davranışçı Terapi’nin “duygu regülasyonu, mindfulness, kişiler arası etkililik ve kriz yönetimi” becerileri üzerine grup seansları gerçekleştirmekteyim. Diyalektik Davranışçı Terapi ile yürütülen grup terapileri 3-8 aylık programlardan oluşan haftada 1 gün 2 saat oturumlar halinde uygulanmaktadır. Yardımcı terapist eşliğinde genellikle en fazla 10-12 kişinin yer aldığı gruplar oluşturulmaktadır.