Sezin ADAY / Klinik Psikolog

Hakkımda

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden (İngilizce – %100 Burslu) yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü yan dal mezunudur.

Hem kültürel çeşitliliği hem de farklı eğitim modelini deneyimleme isteği ile University of New Orleans (ABD)’ta Exchange Programı’na katılarak psikoloji ve müzik alanında dersler almıştır. Buradaki öğrenciliği sırasında kültür tanıtımı organizasyonlarına katılarak Türkiye’nin tanıtıldığı konferansta konuşmacı olarak bulunmuştur.

Exchange eğitimi sırasında almış olduğu “Human Sexual Behavior” dersi ile çift ve ilişki alanına ilgi duyarak çiftler arasındaki “Dijital Şiddet”i araştıran çalışmasını tanıtmak üzere araştırma arkadaşları ile 20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’ne poster sunumu yapmak üzere davet edilmiştir. Lisans eğitimi stajını Göztepe Medical Park Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Alandaki deneyimlerine ise çocuk ve ergen grubu ile devam ederek bir akademik yıl boyunca özel bir okulda danışmanlık hizmeti vermiştir. Danışmanlık hizmetinin yanı sıra çocuk ve ergen gruplarla çalışırken kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli organizasyon, proje ve tiyatro etkinliklerinde aktif olarak görev almıştır.

Tiyatro bilgisini de dahil ederek çalışmalarında sanatın iyileştirici ve geliştirici yanına yer vermiştir. “Yaratıcı Drama Eğitmenliği” eğitimini tamamladıktan sonra atölye çalışmaları yürütmüştür. Türk Psikologlar Derneği üyesi olarak “WISC-4 Zekâ Testi” eğitimine katılmış ve uygulayıcısı olmuştur. Çeşitli psikometrik ölçüm araçları ile ilgili eğitimlere katılmayı sürdürmüştür.

Kuşadası’nda Padavana Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri’nde çocuk ve ergen gruplara ve ailelerine verdiği ebeveyn danışmanlık hizmeti devam ederken İstanbul Şehir Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını kazanmıştır. Fransız Lape Hastanesi‘nde Klinik Psikoloji Eğitim Programı kapsamında stajyer olarak bulunmuştur.

Tez çalışmasını “Ergenlerde çocuklukta onaylamayan çevre ile bozulmuş yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi: duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü.” üzerine yürüterek başarıyla savunmuştur. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Marmara Üniversitesi’ne devredilmesi sonucu yüksek lisans diplomasını Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü mezunu olarak almıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince Şema Terapi ekolü çerçevesinde Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak ve Klinik Psikolog Esra Ersayan’dan süpervizyon dersleri almıştır. Ayrıca Doç. Dr. Elif Çelebi’den aldığı Diyalektik Davranışçı Terapi’nin beceri eğitimi modüllerini tamamlayarak “duygu regülasyonu, mindfulness, kişiler arası etkililik ve kriz yönetimi” becerilerinin uygulayıcısı olarak grup seansları yürütebilmektedir.

Şu anda ise Hayal Dünyası Anaokulu’nda okul psikoloğu olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bunun yanında Dünya Danışmanlık ve Psikoloji Merkezi’nde bireysel seanslar gerçekleştirerek ergen ve yetişkinlere yönelik yüz yüze ve online psikoterapi  seanslarını sürdürmektedir.

Eğitimlerim

 • 2020             MOXO d-CPT Dikkat Performans Testi
 • 2020             Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi-Psikoloji Enstitüsü (42 Akademik Saat)
 • 2019             Şema Terapi Eğitimi-Yüksek Lisans Süpervizyon Eğitimi (42 Akademik Saat)
 • 2019             MMPI Eğitimi – Yüksek Lisans Eğitimi Kapsamında
 • 2017             Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlükleri Yaşayan Çocuklarla Eğitimsel Çalışmaların Planlanması – Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • 2017             WISC-4 Zekâ Testi – Türk Psikologlar Derneği
 • 2017             V. Zekâ ve Yetenek Kongresi Katılım – Türkiye Zekâ Vakfı
 • 2017             Vaka Paylaşım Grubu – Deniz Yıldızı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
 • 2017             Yaratıcı Drama Liderlik Sertifikası – Uludağ Üniversitesi Onaylı-Akademi Duru
 • 2016             Çocukların Objektif ve Projektif Değerlendirilmesi – Self Akademi
 • 2016             Rehberlik Servisi ve Okul Psikologlarına Yönelik Seminer – Markalar Birliği
 • 2015             Imago Workshop – Süpervizyon (30 saat), Evlilik Terapileri Enstitüsü
 • 2012             Psikodrama – Katılım Sertifikası (4 ay) – İstanbul Psikodrama Enstitüsü
 • 2010-2015   Kariyer Günleri, Yeditepe Üniversitesi

Burada yer alan hesaplardan başka iş hesabım yoktur.